QUẠT TRẦN PANASONIC F‑48CZL

Mã: N/A

Giá bán: Giá : 2.990.000 đ