Quạt trần DC 52BL – 801B

Mã: N/A

Giá bán: Giá : 2.400.000 đ

Made in Thailand

Bảo hành: động cơ quạt 5 năm