Quạt trần đèn 52BL-502B CD

Mã: N/A

Giá bán: Giá : 2.600.000 đ

  • Made in Thailand
  • Bảo hành: động cơ quạt 5 năm, đèn 1 năm
  • Điều khiển: Có, điều khiển từ xa với 6 cấp độ gió